ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามแนวปฎิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการคืนสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่เพิ่มมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อเกิดขึ้นโดยท่านและผู้ขายโดยตรง ซึ่งท่านได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการรวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ
  2. ท่านรับทราบถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้ขายในการให้รายละเอียดที่ถุูกต้องของสินค้า โดยทางเราและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าจะถูกต้องเป็นปัจจุบันและปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ
  3. คำสั่งซื้อหลังการชำระเงินจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้วผู้ขายมีสิทธิ์ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่่่่่่่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก อย่างไรก้อตาม ในบางกรณีท่านอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไชเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมในการค้าขายโดยผูู้ขายมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ
  4. ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในเรื่องคุณภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า


นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
  1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึงสภาพของสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่่บริษัทนำส่งต่อผู้ซื้อ
  2. ลูกค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
ลูกค้าต่างจังหวัด


     3. กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย Kerry หรืออื่นๆที่สามารถติดตามสถานการณ์ส่งของสินค้าได้ โดยบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจีดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้า 

     4. กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอิ่น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้นแต่บริษัท ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่่

               ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  1. แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร02-9336858
  2. ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า
  3. สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการอยู่ในเงื่อนไข การรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด
  4. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเองเท่านั้น

     

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy